Strona główna

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

ul. Małopolska 44,
70-515 Szczecin

tel. 914319100,
faks: 914334650,  

pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Numer rachunku bankowego do wpłacania kary grzywny (mandatu)

13 1010 1599 0026 5522 3100 0000

Narodowy Bank Polski o/o Szczecin

Aktualności

 • 07.07.2015
  Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ws. doradcy podatkowego
  W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 26 listopada 2014 r., w którym oskarżonego doradcę podatkowego, uznano za winnego popełnienia czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe z art.83§1 k.k.s.
 • 06.07.2015
  Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana
  Kontrola Skarbowa wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP oraz funkcjonariuszami olsztyńskiej Izby Celnej zlikwidowali, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, nielegalną krajalnię tytoniu. Zatrzymano 5 osób. Wartość uszczupleń Skarbu Państwa z tytułu należnych od tego towaru podatków akcyzowego i VAT oszacowano na kwotę 30 mln zł.
 • 01.07.2015
  Wyrok WSA w Lublinie w sprawie C.H. NEXA Spółka z o.o.
  W dniu 30 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok oddalający skargę C.H. NEXA Spółka z o.o. w Zamościu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług kwoty zwrotu różnicy podatku za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2010 r.
 • 25.06.2015
  Kolejna grupa przestępcza rozbita
  Kontrola Skarbowa we współpracy z CBŚP ujawniła kilkadziesiąt firm i osób, które świadomie i celowo prowadziły nielegalną działalność tworząc tzw. karuzelę podatkową. Wspólne działania doprowadziły do zatrzymania 15 osób, które usłyszały zarzuty m.in. prania pieniędzy. Na obecnym etapie UKS w Opolu przeprowadził 6 kontroli, sprawa jest rozwojowa. Wartość zabezpieczonego majątku podejrzanych to prawie 25 milionów złotych.
 • 25.06.2015
  12 osób zatrzymano za wyłudzanie podatku VAT
  W wyniku czynności prowadzonych przez Policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, rozbito zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymano 12 osób. Podejrzanym za udział w oszustwie podatkowym i pranie pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 włącznie. Na działalności oszustów Skarb Państwa mógł stracić nawet kilka milionów złotych.